KARTA ZGŁOSZENIOWA

  1. Pełna nazwa Klubu Seniora …………………………………………………………………………………………
  2. Dokładny adres, telefon ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Placówka patronująca …………………………………………………………………………………………………

4.Imię i Nazwisko kierownika Klubu Seniora……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Ilość osób ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

PREZENTOWANE FORMY KONKURSOWE

 

  1. Forma sceniczna :

Opis………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autor ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czas trwania prezentacji ………………………………………

  1. Potrawy regionalne :

Nazwa potrawy ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Prace plastyczne