I POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

 

„BIEŻUŃSKIE NUTKI”

BIEŻUŃ 2012

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU

UL. MŁAWSKA 5

09-320 BIEŻUŃ

TEL. 23 657 80 04

11.05.2012r. godz. 10 00

 

 

CELE KONKURSU:

– popularyzacja piosenki dziecięcej,

– wyzwalanie u dzieci radości śpiewania,

– promocja osiągnięć przedszkoli w sferze działalności muzycznej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

– Przedszkola zgłaszają swoich uczestników na kartach zgłoszeń wg załączonego wzoru

w terminie do 30.04.2012r.  na adres Miejsko-Gminny ośrodek Kultury w Bieżuniu, ul. Mławska 5, 09-320 Bieżuń.

Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut.

– Przedszkola zapewniają swoim wykonawcom własny podkład muzyczny: na płycie CD  lub akompaniament instrumentalny.

– Wykonawcy na festiwal przyjeżdżają ze swoimi opiekunami.
– Wiek uczestnika od 3 do 6 lat.

– uczestników obowiązują dwie kategorie wiekowe 3-4 lata, 5-6 lat.
–  Każde przedszkole może zgłosić do udziału w festiwalu dwa podmioty wykonawcze
(np. solista i zespół, dwóch solistów, dwa zespoły) w każdej kategorii wiekowej.
–  Zespół nie może liczyć więcej niż 10 osób.
– Każdy podmiot wykonawczy przedstawia dwie piosenki.
– Tematyka piosenek dowolna.

– W przypadku zespołów prosimy o podanie każdego imienia i nazwiska członka grupy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

–    sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator,
–    oceny członków jury są tajne,
–    werdykty wydane przez jury są ostateczne,
–    nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z festiwalu,
–    każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom za udział.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 

– nagłośnienie, odtwarzacz CD.

 

Wszystkich informacji na temat festiwalu udziela instruktor ośrodka Kinga Rogowska.