II POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
„BIEŻUŃSKIE NUTKI”
BIEŻUŃ 2013
ORGANIZATOR KONKURSU:MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU
UL. MŁAWSKA 5
09-320 BIEŻUŃ
TEL. 23 657 80 04


14.05.2013r. godz. 9:00

CELE KONKURSU:
– popularyzacja piosenki dziecięcej,
– wyzwalanie u dzieci radości śpiewania,
– promocja osiągnięć przedszkoli w sferze działalności muzycznej.


ZASADY UCZESTNICTWA:

– Przedszkola zgłaszają swoich uczestników na kartach zgłoszeń wg załączonego wzoru
w terminie do 24.04.2013r. na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu, ul. Mławska 5, 09-320 Bieżuń.
– Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut.
– Przedszkola zapewniają swoim wykonawcom własny podkład muzyczny: na płycie CD
lub akompaniament instrumentalny.
– Wykonawcy na festiwal przyjeżdżają ze swoimi opiekunami.
– Wiek uczestnika od 3 do 6 lat.
– uczestników obowiązują dwie kategorie wiekowe 3-4 lata, 5-6 lat.
–  Każde przedszkole może zgłosić do udziału w festiwalu dwa podmioty wykonawcze
(np. solista i zespół, dwóch solistów, dwa zespoły) w każdej kategorii wiekowej.
–  Zespół nie może liczyć więcej niż 10 osób.
– Każdy podmiot wykonawczy przedstawia dwie piosenki.
– Tematyka piosenek dowolna.
– W przypadku zespołów prosimy o podanie każdego imienia i nazwiska członka grupy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
–    sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator,
–    oceny członków jury są tajne,
–    werdykty wydane przez jury są ostateczne,
–    nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z festiwalu,
–    każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom za udział.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

– nagłośnienie, odtwarzacz CD.

Wszystkich informacji na temat festiwalu udziela instruktor ośrodka Kinga Rogowska  ( tel. 23 657 80 04)

KARTA ZGŁOSZENIA

DANE OSOBOWE:
imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………
data urodzenia:………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania:…………………………………………………………………………….
adres korespondencyjny:……………………………………………………………………….
adres e-mail i numer telefonu opiekuna:…………………………………………………
nazwa placówki (przedszkole/szkoła):……………………………………………………
AKOMPANIAMENT (proszę opisać właściwe):
imię i nazwisko akompaniatora:……………………………………………………………..
instrument:…………………………………………………………………………………………..
nośnik półplaybacku:……………………………………………………………………………..
REPERTUAR KONKURSOWY:
tytuł:……………………………………………………………………………………………………..
autor tekstu:………………………………………………………………………………………….
kompozytor:………………………………………………………………………………………….
czas trwania utworu:…………………………………………………………………………….
ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu .
Zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1998 r. o ochronie danych osobowych DzU nr 133/97 poz 883, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu i prasie lokalnej. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatorów nagrań i zdjęć wykonanych w czasie Festiwalu. Oświadczam, że znany jest mi Regulamin Festiwalu,
Akceptuję jego treść.

 

 

 

 

……………………………………
Miejscowość, data, podpis