REGULAMIN

IV EDYCJIPOWIATOWEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

„PROZA BRAZYLIJSKA”

Organizatorzy:Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu.

Fundatorzy nagród: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu,

Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu,

Starostwo Powiatowe w Żurominie

Cele konkursu:

 • popularyzacja współczesnej prozy brazylijskiej,
 • rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich,
 • kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,
 • budzenie wyobraźni młodego czytelnika.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat,
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania jednego wybranego fragmentu tekstu np. „Alef” P. Coelho; ” Moje drzewko pomarańczowe” , „Rozpalmy słońce” José Mauro de Vasconcelos ,itp.
 • czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.,
 • konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:10 – 12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat,

każda szkoła lub inna placówka kulturalna typuje nie więcej niż trzech przedstawicieliw danej kategorii.

Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:

 • technikę czytania:

– płynność ( lekkość, wartkość) mowy,

– poprawność artykulacji głosek,

– wyrazistość mowy (dykcja),

– tempo czytania,

 • środki artystycznego wyrazu:

– pauzowanie,tempo, jako środek ekspresji,modulacjagłosuijegonatężenie,

akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny gest, tzw. intuicja artystyczna,

postawa, sposób trzymania tekstu, kierunek wzroku (kontakt z odbiorcą), strój, zachowanie

czytającego, radzenie sobie z tremą.

Termin i miejsce konkursu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu, ul. Mławska 5, 09-320 Bieżuń

20.04.2012 r., godz. 1000

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW BĘDĄ PRZYJMOWANE

DO DNIA 16.04.2012 r.

NAADRES: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu

ul. Mławska 7, 09-320 Bieżuń

tel. (23) 657 80 43

Nagrody:

 • Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody i dyplomy,
 • Dla nauczycieli/opiekunów zaświadczenia/podziękowania
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji każdej kategorii wiekowej.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

IV EDYCJIPOWIATOWEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

„PROZA BRAZYLIJSKA”

 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………………

 

Wiek uczestnika …………………………..kl……………………………………………………………….

Nazwa i adres placówki

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Tytułwybranegoutworu

………………………….……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna

………………………………………………………………………………………………………………………..