REGULAMIN

  

XIX PRZEGLĄDU AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI

KLUBÓW SENIORA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

„ Być i czuć się potrzebnym ”

 

Bieżuń,

22 listopada 2014 r.

Godz.1100

 

Organizatorzy :

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Bieżuniu

 

 

 

 

 

I. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU

 

1. Cele przeglądu obejmują :

 

a)      zapoznanie się z różnymi formami amatorskiej twórczości klubów seniora,

b)      stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej,

c)      oddziaływanie i propagowanie szerszym kręgom społecznym właściwych wzorców spędzania wolnego czasu.

 

 

  1. KATEGORIE, KRYTERIA OCENY I NAGRODY

 

       1. FORMA SCENICZNA NIE JEST KATEGORIĄ KONKURSOWĄ

 

forma sceniczna

Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar o tematyce dowolnej :

–   zespoły wokalne, instrumentalne chóry i kapele – do 15 min.

–          zespoły folklorystyczne – do 20 min.

–          kabarety – do 20 min.

–          teatry dramatyczne – do 30 min.

–          zespoły małych form – do 15 min.

 

b)      forma rękodzieło – ( UWAGA!! KAŻDY KLUB ZGŁASZAJĄCY RĘKODZIEŁO MOŻE DOSTARCZYĆ DO PIĘCIU PRAC, NIE WIĘCEJ!!!!!)

 

Formy plastyczne:

–   grafika,

–   malarstwo,

–   rzeźba .

Rękodzieło artystyczne :

–   wikliniarstwo

–   haft

–   gobelin i inne .

 

c)      kulinaria – Potrawa Regionalna :

 

Kryteria oceny

–         potrawę zgłoszoną do konkursu przygotowuje jedna lub dwie osoby (ilość

potraw z danego klubu jest nieograniczona),

–         zgłoszone gotowe potrawy z nazwą, oznakowane indywidualnym godłem

należy dostarczyć w dniu konkursu do godz. 1030,

–         komisja wyłoni trzy najlepsze potrawy,

–         po zakończeniu konkursu odbędzie sie degustacja potraw konkursowych.

 

TERMIN   NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ :

 

> rękodzieło do 01 listopada 2014r.

> forma sceniczna do 07 listopada 2014r. ( UWAGA!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA-DECYDUJE KOLEJNOŚĆ NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ)

> potrawa regionalna do 07 listopada 2014r.

 

 

  1. UWAGI KOŃCOWE

 

Prace powinny zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę i adres klubu seniora.

 

Uczestnicy nadsyłają   swoje prace plastyczne i rękodzieła artystycznego

do dnia 01 listopada 2014r.

 

Nadsyłanie   prac   na konkurs jest jednocześnie zgodą   na ich bezpłatne publikowanie przez okres dwóch miesięcy.

 

Organizatorzy nie zapewniają kosztów przejazdu.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom jeden gorący posiłek.

Organizatorzy zaznaczają, że oprawa plastyczna do prezentacji scenicznych powinna być ograniczona   do   minimum   a   czas jej   rozstawienia nie powinien przekraczać 3 min.

 

Opłata za posiłek wynosi 15 zł od osoby

 

Zgłoszenia zostaną zarejestrowane wyłącznie po uprzedniej wpłacie opłaty za posiłek na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Nr konta: 39 8213 0008 2004 0303 2570 0001

 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE ORAZ INFORMACJI UDZIELA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Mławska 5, 09-320 Bieżuń

tel. (023) 657 80 04

 

„Być i czuć się potrzebnym”

 

 

XIX PRZEGLĄD

AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI

KLUBÓW SENIORA

PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

 

22 listopada 2014 r.

godz.1100

 

 

organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Bieżuniu