Stałe formy działalności:
KOŁO TANECZNE
(prow. Beata Cimochowska)
grupa młodsza:
Poniedziałek – 13:00 – 14:30
Środa – 13:00 – 14:30
grupa starsza:
Poniedziałek – 14:30 – 16:00
Środa – 14:30 – 16:00
KOŁO TEATRALNE
(prow. Kinga Rogowska)
grupa średnia: (6 – 12 lat)
Poniedziałek 14:15 – 15:30
Środa 14:15 – 15:30
 
grupa starsza:
Poniedziałek 15:30 – 17:00
 
grupa młodsza:   WTOREK
1 grupa przedszkolna 10:00 – 10:30
2 grupa przedzskolna 10:30 – 11:00
KOŁO PLASTYCZNE
(prow. Lucyna Grabowska)

grupa młodsza:
Środa 16:15 – 17:55
grupa starsza:
Czwartek 16:10 – 18:00
 
Zajęcia gitarowe
Piątek
grupa starsza: 15:00 – 16:00
grupa młodsza: 16:00 – 17:00
KLUB SENIORA
Anna Łubińska
prezes Związku Emerytów i Rencistów
spotkania:

Wtorek 15:00

Czwartek 15:00